Проблема

над якою працює методичне об’єднання класних керівників:

« Формування патріотичних та громадських якостей учня засобами національно – патріотичного виховання»

План

засідань методичного об’єднання класних керівників

2018- 2019 н.р.

І засідання.Вересень

1. Аналіз виховної роботи в 2017 – 2018 н. р. Визначення основних напрямків методичної роботи на 2018 – 2019 н. р.
2. Охорона дитинства, безпека життя і здоров’я учнів під час oсвітньої діяльності.
3. Нормативно – правове забезпечення виховного процесу.

ІІ засідання. Листопад

Основні напрями виховної роботи з реалізації Концепції національно – патріотичного виховання учнів.
1. Зміст і форми національно – патріотичного виховання.
2. Нормативно – правове забезпечення патріотичного виховання.
3. Основні підходи до здійснення патріотичного виховання.

ІІІ засідання. Січень

Формування ціннісного ставлення до здоров’я як важливої складової у вихованні громадянина

1. Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентної особистості.
2. Критерії сформованості позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.
3. Сучасні підходи та принципи роботи з формування культури здоров’я.
4. Пріоритети у формуванні здоров’язберігаючих технологій .

ІV засідання. Березень

Організація правовиховної діяльності класних керівників

1. Результати моніторингу відвідування учнями навчальних занять.
2. Психолого – педагогічні методи і прийоми у діагностико-корекційній роботі класного керівника з дітьми посиленого психолого-педагогічного супроводу.
3. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу.

Vзасідання. Травень

Формування громадських якостей особистості

1. Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського.
2. Діяльність учнівського самоврядування у формуванні в учнів
активної громадянської позиції.

Наради класних керівників

2018 – 2019 н.р.

Вересень

1. Методичні рекомендації щодо планування роботи класного керівникана I семестр 2018-2019 навчального року.

2. Ознайомлення з інструктивними документами, що стосуються виховної роботи.

3. Проведення батьківських зборів у класах.

Жовтень

1. Психолого-педагогічна компетентність класного керівника по організації роботи щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого та жорстокого поводження, протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей.

2. Планування екскурсій на час осінніх канікул.

Листопад

1. Організація та проведення місячника здорового способу життя ( за окремим планом)
2. Планування тижня толерантності (за окремим планом)

Грудень

1. Проведення Всеукраїнського тижня права.
2. Про організацію новорічних ранків та свят, бал-маскараду.
3. Планування заходів з дітьми під час зимових канікул (планування екскурсій, поїздок до музеїв).

Січень

1. План-циклограма освітньої діяльності класних керівників на
II семестр 2018-2019 н. р.
2. Проведення Тижня сім’ї ( план проведення)

Лютий

1. Проведення місячника «Історія Вітчизни – історія майбутнього» (за окремим планом )
2. Аналіз відвідування учнями школи.

Березень

1. План проведення місячника «Я – житель планети Земля».
2. Планування роботи з дітьми під час весняних канікул.

Квітень

1. Участь у заходах присвячених 74 річниці Перемоги в Другій Світовій війні.
2. План проведення заходів присвячених дню Перемоги.

Травень

1. Проведення індивідуальної роботи з батьками щодо організації дозвілля дітей під час літніх канікул, збереження життя і здоров’я, запобігання дитячому травматизму.
2. Планування екскурсій під час літніх канікул
ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Навчально-виховна робота з учнями.

Планування виховних заходів за пріоритетними напрями виховної роботи з учнями:

Громадянське виховання: формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, особистості, спрямованої на розвиток демократичного громадського суспільства в Україні.

Сприяння творчому розвитку особистості: розвиток пізнавальних інтересів учнів у певній галузі знань, сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку школярів, залучення до науково-технічної художньої, декоративно-ужиткової творчості, еколого-натуралістичної, туристично-краєзнавчої, фізкультурно-спортивної діяльності.

Родинно-сімейне виховання: гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, формування моральних цінностей, створення сприятливої атмосфери в сім`ї, залучення до традицій родинно-побутової культури, активна участь у всенародних і сімейних святах.

Військово-патріотичне виховання: забезпечення морально-політичної та практичної підготовки щодо виконання обов’язку – захисту незалежної Батьківщини, військової служби у збройних силах України.

Національно-патріотичне виховання: успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних відносин, залучення молоді до національної світової культури.

Трудове виховання: формування творчої працелюбної особистості, свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства, готовності до життєдіяльності і праці в сучасних умовах.

Художньо-естетичне виховання: формування основ естетичної культури, естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовне збагачення учнів, розширення їхнього світогляду.

Моральне виховання: прищеплення і розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, виховання свідомої дисципліни та організованості, громадської та соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків.

Екологічне виховання: забезпечення юного покоління знаннями про взаємозв’язок природи й суспільства, формування розуміння природи як першооснови існування людини, а людини – як частини природи, виховання почуття відповідальності за навколишнє середовище як загальнолюдської цінності, любові до природи.

Формування здорового способу життя: забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорона та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості,виховання потреби в регулярних заняттях фізичною культурою, пропаганда здорового способу життя, залучення дітей до різних видів спортивно-фізкультурної діяльності.

Превентивне виховання: реалізація заходів, спрямованих на запобігання злочинам і злочинності, удосконалення способу життя учнів без порушень норм моралі, поліпшення роботи з підлітками з девіантною поведінкою, організація змістовного дозвілля, профілактика дитячої бездоглядності, правильне статеве виховання.

Заходи щодо національного, військово-патріотичного, родинно-сімейного, художньо-естетичного, трудового, екологічного, морального виховання школярів:
Тематичний період «Ми нація єдина, ми діти твої, Україно!»
Мета: створювати умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів; виховувати громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини; сприяти становленню самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягненню високої культури взаємин, утвердженню в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; виховувати повагу до Конституції України, Законів України, державної символіки; сприяти підвищенню престижу військової служби; сприяти набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення; утверджувати гуманістичну моральність як базову основу громадянського суспільства.
Напрям виховної діяльності Термін проведення Класи Форми роботи Відповідальні Примітка про виконання
Вересень – місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!»
Ціннісне ставлення до себе 1-й тиждень 1-11 Фотоконкурс «Моє літо найкраще!» ЗДВР, класні керівники
01.09.18 1-11 Перший урок «Я люблю свою країну!» 1- 4 кл., «Розкажемо Європі про себе» 5-9 кл., «Будуємо справжню демократичну країну» 10-11 кл. Класні керівники 1-11 класів
03.09.18 1-11 Єдиний урок «Безпечна дорога в школу й додому», інструктаж з техніки безпеки під час навчально-виховного процесу. Класні керівники 1-11 класів
03-07.09.18 1-11 Цикл інструктажів з ТБ перед початком 2018/2019 н. р. Година спілкування «Правила поведінки в школі, вдома , на вулиці, в громадських місцях» Класні керівники, учителі- предметники
2-й тиждень 7-11 Анкетування учнів «Шкільний лідер. Соціально-психологічний портрет» Практичний психолог
2-й тиждень 1-11 Шкільний олімпійський тиждень Учителі фізичної культури
08.09.2017 1-11 Єдиний олімпійський урок (до Дня фізкультури і спорту – 08.09) Класні керівники 1-11 класів
12.09 1-11 День здоров’я, фізкультури та спорту. Спортивні змагання «Здоров’я і спорт поруч ідуть» Вчителі фізичної культури
3-й тиждень 1-11 Міжнародний день миру. Уроки мужності»Хай буде мир на всій Землі» ЗДВР, класні керівники
3-й тиждень 1-11 Профілактичні бесіди, присвячені міжнародному Дню боротьби зі СНІДом Класні керівники
3-й тиждень 1-11 Акція «Допоможи ближньому» Педагог-організатор
4-й тиждень 8 Психологічний тренінг «Розвиток навичок поведінки у конфліктних ситуаціях» Практичний психолог
4-й тиждень 6-7 Акція «Збираймо каштани!» Кл. керівники 6-7 кл.
Ціннісне ставлення до сім’ї 1-й тиждень 1-11 Складання соціальних паспортів класів Класні керівники 1-11 класів
2-й тиждень 1-11 Міжнародний день грамотності «Дзвенить струмочком рідна мова» Учителі української мови
21-22.09.2017 5-11 Уроки мужності до Дня партизанської слави Класні керівники 5-11 класів
4-й тиждень 1-11 Батьківський лекторій «Психолого-педагогічні особливості виховання, навчання учнів (проблеми батьків, учнів та шляхи їх вирішення)» Загальношкільна батьківська конференція Практичний психолог
Ціннісне ставлення до праці 1-й тиждень 7-11 Організація чергування учнів по школі Шкільне самоврядування
2-й тиждень 5-11 Екологічні десанти «Я – господар школи» Класні керівники
3-й тиждень 1-11 Тиждень реклами роботи гуртків школи «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» Керівники гуртків
4-й тиждень 1 Психологічне дослідження готовності учнів до навчання Практичний психолог
Ціннісне ставлення до природи 1-4-й тижні 5-11 Екологічні десанти «Зустрічаймо осінь» ЗДВР, класні керівники
2-3-й тижні 2-7 Екскурсії до Музею природи, Музею води (до Міжнародного дня озонового шару – 16.09.) Кл.керівники 2-7 кл.
3-й тиждень 2-7 Конкурс листівок та малюнків до природоохоронної акції «Птах року 2018 – припутень (дикий лісовий голуб)» Вчитель образотворчого мистецтва
Ціннісне ставлення до культури 10.09.18 1-11 Організаційна лінійка «Правила для учнів обов’язкові для всіх» ЗДВР
01.09.18 тиждень 11кл. Танцювальний флешмоб «Я люблю свою Україну» Педагоги організатори
08.09.18 2-11 Позакласний захід «Свято рідної мови» (до Міжнародного дня грамотності) Класні керівники
30.09.18 3-4 Бібліотечні уроки (до Всесвітнього дня бібліотек) Бібліотекар
Ціннісне ставлення до суспільства і держави 21.09.18 5-11 День партизанської слави «Роки над пам’яттю невладні» Учитель історії
1-й тиждень 7-11 Планування роботи шкільного органу учнівського самоврядування – «Лідер» ЗДВР, педагоги-організатори
21-22.09.2017 7-8 Зустріч з волонтерами та воїнами АТО ЗДВР
3-4-й тижні 5-11 Виховні години по толерантності «Живи, твори, добро звершай», «Толерантність врятує світ» Класні керівники
3-й тиждень 8-11 Засідання Ради профілактики правопорушень у школі (планування роботи) ЗДВР
3-й тиждень 7-9 Конкурс комп’ютерної графіки «Від роду до народу слався Україно!» Вчителі інформатики
3-й тиждень 5-11 Проведення профілактичних рейдів «Урок» Класні керівники
4-й тиждень 8-11 Заходи до 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського Класні керівники, бібліотекар
Протягом вересня 5-11 Трудовий десант «Шануймо природу усюди і завжди!» ЗДВР, класні керіники
29.09. 1-6 Всесвітній день бібліотек. Бібліотечний урок. «Цей дивосвіт - бібліотека» Бібліотекар
Жовтень – місячник патріотичного виховання
Ціннісне ставлення до себе 03.10.2018 1-7 Виставка стіннівок та учнівських малюнків «Моя земля – земля моїх батьків» (до Міжнародного дня людей похилого віку - 01.10.) Вчитель образотворчого мистецтва
02.10.18 8-11 Години спілкування «Стоп насильству!» (до Міжнародного дня боротьби проти насильства – 02.10.) Класні керівники 8-11 класів
1-й тиждень 1 Дослідження психологічної готовності учнів до навчання Практичний психолог
1-й тиждень 2-11 Рейд-перевірка «Твій щоденник – твоє обличчя» Орган учнівського самоврядування, педагоги-організатори.
2-й тиждень 2-11 Рейд-перевірка стану підручників «Живи, книго!» Бібліотекар
3-й тиждень 8-11 Зустріч-бесіда з працівниками ювінальної поліції Києво-Святошинського району «Скажемо правопорушенням – ні!» ЗДВР
Ціннісне ставлення до сім’ї 03.10.2017 8-9 Година цікавих повідомлень до Всесвітнього дня космосу – 04.10. Учитель фізики
1-й тиждень 2-4 Усний журнал про народні символи «На рушниковому крилі» Класоводи
1-й тиждень 8-11 Акція волонтерського руху «Милосердя і доброта – людства два крила» (до Міжнародного дня людей похилого віку - 01.10.) ЗДВР
2-й тиждень 1-11 Батьківський лекторій «Родина як соціальна та моральна цінність» (спільно з представниками ССД, СКМСД) Класні керівники
3-й тиждень 1-8 Анкетування батьків «Ставлення батьків до проблем виховання» Практичний психолог
4-й тиждень 9-11 Відзначення Тижня протидії торгівлі людьми (за окремим планом) ЗДВР, соціальний педагог, шкільний психолог
Ціннісне ставлення до праці 1-4-й тижні 5-11 Екологічні десанти «Наш двір – наша турбота» ЗДВР, класні керівники
2-й тиждень 9-11 Бесіди з батьками «Як допомогти дитині з вибором професії» Класні керівники 9-11 класів
3-й тиждень 9-11 Участь команди у районному профорієнтаційному змагально-мотиваційному конкурсі команд КВК «Обери майбутнє» Класні керівники 9-11 кл., педагоги – організатори, ЗДВР.
Ціннісне ставлення до природи 1-й тиждень 2-7 Виставка «Королева осені» ЗДВР, класні керівники
03.10.18 7 Випуск стіннівки до Всесвітнього дня захисту тварин – 04.10. Шкільне самоврядування
2-й тиждень 1-5 Конкурс малюнку «Наші маленькі улюбленці» (до Всесвітнього дня захисту тварин – 04.10.) Класоводи
3-й тиждень 5-8 Екологічна акція «Осінній вернісаж» Класні керівники 5-8 класів
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 06.10.18 1-11 Свято «Вклоніться, люди, вчителю своєму» ЗДВР
06.10.18 1-11 Випуск стіннівок «Нехай святиться вчителя ім’я!» Педагог-організатор
06.10.18 1-11 День самоврядування Педагог-організатор
13.10.18 5-8 Національно-патріотичний квест «Козацькими стежками» (до Дня українського козацтва – 12.10.) Учителі фізкультури
3-й тиждень 2-8 Участь у районному конкурсі юних фотоаматорів «Моя Україно!» Учитель музичного мистецтва
4-й тиждень 2-3 Свято «Золота господиня» Класні керівники 2-3 класів
Ціннісне ставлення до суспільства і держави 1-4-й тижні 8-11 Участь у турнірах, олімпіадах з базових предметів Учителі-предметники
09.10 1-5 Виставка композицій з природного матеріалу «Осінній дивограй» Учителі праці, класні керівники
1й-2й тиждень 1-11 Тематична книжково-ілюстративна виставка «Наш край в роки війни», «Героям слава», присвячено 75-ій річниці визволення України від фашистських загарбників Бібліотекар, учитель історії
3.10.2017 2-11 День людей похилого віку «Білої акації грона запашні» Класні керівники
1-й тиждень 2-11 Рейд-перевірка «Ні – запізненням!» Орган учнівського самоврядування «Лідер»
2-й тиждень 5-7 Майстер-класи з виготовлення сувенірів для воїнів АТО Вчитель трудового навчання
3-й тиждень 10-11 Виховні години по толерантності «Твори добро, бо ти - людина», «Перлини духовності» Класні керівники 10-11 класів
Протягом місяця 1-11 Акція «Ми разом» - благодійна акція Класні керівники
20.10.18 9-10 Засідання клубу «Право» «Мир планеті» (до Міжнародного дня ООН – 22.10.) Вчителі правознавства
27.10.18 5-11 Урочиста лінійка до Дня визволення України від фашистських окупантів «Спасибі, вам, визволителі!» Педагоги-організатори
4-й тиждень 8-11 Усний журнал до Міжнародного дня пам’яті жертв політичних репресій (31.10) Учитель історії
Листопад Місячник здорового способу життя
Ціннісне ставлення до себе 09.11 1-11 День української писемності та мови «Рідна-мова краю батьківського пісня» Учителі української мови
2-й тиждень 8-11 Фотовернісаж «Природа навколо мене» Педагог-організатор
3-й тиждень 7-9 Участь в акції «Школа проти СНІДу» ЗДВР, педагоги-організатори
Протягом місяця 5-11 Участь у грі «Що?Де? Коли?» Педагог-організатор
17.11.2017 5-11 Шкільна акція «Скажімо курінню – ні!» (до Всесвітнього дня відмови від паління – 20.11) Шкільне самоврядування
3-й тиждень 5-11 Бесіди лікарів з питань профілактики СНІДу, наркоманії, алкоголізму ЗДВР, лікарі Шпитьківської ДЛ
4-й тиждень 10 Тренінг з профілактики ВІЛ/СНІДу «Маршрут безпеки» (в рамках реалізації проекту «Школа дружня до дитини») Практичний психолог
Ціннісне ставлення до сім’ї 1-й тиждень 1-11 Батьківський лекторій «Основи вікової фізіології, гігієни, санітарії» Шкільна медична сестра
11.11.17 1-11 Випуск стіннівок «З класом класно» Класні керівники
06-10.11.18 1-11 Тиждень знань пожежної безпеки (за окремим планом) Класні керівники
23.11.18 9-11 Мітинг-реквієм до Дня пам’яті жертв голодоморів. Акція «Запали свічку» Класні керівники
Ціннісне ставлення до праці 1-й тиждень 3-4 Бібліотечні уроки «Поезія надихає», «Бережи книгу» Бібліотекар
1-4-й тиждень 5-11 Екологічні десанти «Наш двір – наша турбота», «Зустрічаймо зиму» Класні керівники
4-й тиждень 8-11 Тиждень профорієнтаційної роботи (за окремим планом) ЗДВР, педагоги організатори
Ціннісне ставлення до природи 1-й тиждень 10-11 Екологічний фестиваль «Чим ми дихаємо» Шкільне самоврядування
2-й тиждень 1-4 Подорож до місцевого парку «Осінній вернісаж» Учителі початкової школи
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 1-4-й тижні 1-11 Відвідування театрів та музеїв м. Києва Класні керівники 1-11 класів
2-й тиждень 1-11 Розважальна програма «Алло, ми шукаємо таланти» Педагог-організатор
2-й тиждень 1-11 Гра –подорож «Розвивайко» Педагог-організатор
2-й тиждень 5-9 Усний журнал «Національні та етнокультурні традиції Слобожанщини» Вчитель історії
3-й тиждень 1-11 Шкільний фестиваль команд КВК «Молодь за здорове майбутнє» ЗДВР. педагоги -організатори
2-3 й тиждень 1-11 Конкурс юних декламаторів «Мова рідна - слово рідне» Класні керівники
4-й тиждень 1-5 Районний конкурс дитячих малюнків « Право очима дітей» Подлевська О.В.
Ціннісне ставлення до суспільства і держави 1-4-й тижні 8-11 Участь в олімпіадах з базових предметів, інтелектуальних турнірах, творчих конкурсах Учителі – предметники
09.11.2017 Тематичні уроки «Поетична свічка» (до Дня української писемності та мови – 09.11.) Вчителі української мови
2-й тиждень 8-11 Засідання органу учнівського самоврядування за наслідками контролю відвідування уроків учнями школи, санітарного стану класів. Педагоги-організатори
2-й тиждень06.11.18 5-11 кл. Тематичні виховні години до 75-ої річниці визволення Києва від нацистів. Класні керівники 7-11 класів
3-й тиждень 8-9 Зустрічі-бесіди з працівниками ювінальної поліції «Особиста відповідальність – пріоритетна риса громадянина» ЗДВР,соціальний педагог
4-й тиждень 1-11 Виховний захід для дітей – переселенців із зони АТО «Пізнай свою історію – вона єднає» Класні керівники
Грудень – місячник морально-правового виховання
Ціннісне ставлення до себе 1-й тиждень 1-4 Години з психологом «Людина починається з добра» Практичний психолог
06.12 5-11 Заходи до міжнародного дня інвалідів «Повір у себе» Класні керівники
01.12.18 9 Випуск листівки «Міжнародний день боротьби зі СНІДом» Вчитель основ здоров’я
04-08.12. 2018 10-11 Змагання «Нумо, хлопці!» (до Дня Збройних Сил України – 06.12) Учитель предмету «Захист Вітчизни»
1-й тиждень 8-11 Участь учнів школи у всеукраїнських олімпіадах Учителі предметники
2-й тиждень 10-11 Районний конкурс-виставка дитячих робіт « Новорічна композиція» Керівники гуртків
2-й тиждень 09.12. Всесвітній день прав людини «Я маю право знати свої права» Учитель права
Ціннісне ставлення до сім’ї 1-й тиждень 5-8 Бесіда лікаря «Спортом займайся – здоров’я набирайся» Шкільна медсестра
1-й тиждень 1-11 Батьківський лекторій «Родина як соціальна та моральна цінність» Соціально-психологічна служба школи
1-й тиждень 7-11 Акції волонтерської допомоги та доброчинності «Світло добра у моїй душі» (до Дня інваліда – 03.12) Соціальний педагог
2-й тиждень 3-8 Шкільні змагання із зимових видів спорту Вчителі фізичної культури
3-й тиждень 1-7 Моніторинг рівня вихованості учнів Практичний психолог
06.-10.18 5-11 Всеукраїнський тиждень права ЗДВР, педагоги-організатори, класні керівники
3-й тиждень 1-11 Рейд-перевірка умов життя учнів пільгового контингенту та проблемних родин Соціальний педагог, класні керівники
3-й тиждень 1-11 Батьківські збори «Родина – міцний дружний колектив» Класні керівники
Протягом місяця 1-11 Благодійна акція «З вірою в серці» Класні керівники
Ціннісне ставлення до праці 1-4-й тижні 9-11 Заходи з упорядкування шкільної території Класні керівники
2-4-й тижні 1-7 Робота майстерень Діда Мороза Класні керівники
3-й тиждень 1-7 Конкурс сувенірів «Зимові фантазії» Керівник гуртка
Ціннісне ставлення до природи 1-й тиждень 2-8 Районний етап Міжнародного еколого-валеологічного конкурсу «ЗАГАДКОВЕ ЖИТТЯ ДОМАШНІХ УЛЮБЛЕНЦІВ» Керівники еколого-натуралістичного гуртка
2-й тиждень 1-6 Акція «Допоможемо зимуючим птахам», «Годівничка» Класні керівники 1-6 класів
2-й тиждень 5-6 Екскурсія до зимового лісу Класні керівники 5-6 класів
4-й тиждень 1-7 Конкурс «Найкрасивіша сніжинка», «Врятуймо ялинку в новий рік» - конкурс плакатів Педагог-організатор
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 1-4-й тижні 1-11 Відвідування театрів, музеїв, виставок м. Києва. Класні керівники 1-11 класів
1-й тиждень 10-11 Випуск стіннівок «Ми – майбутні захисники Вітчизни» (до Дня Збройних Сил України – 06.12.) Учитель предмету «Захист Вітчизни», Керівник гуртка «Школа безпеки»
2-й тиждень 5-7 Конкурс комп’ютерної графіки «Щасливого Різдва!» Керівник гуртка
3-й тиждень 1-4 Свято «Дивовижна подорож Миколая Чудотворця», вітання учнів школи. Педагоги-організатори
4-й тиждень 1-11 Новорічні ранки, бал-маскарад для учнів старших класів ЗДВР, педагоги-організатори, класні керівники.
Ціннісне ставлення до суспільства і держави 1-й тиждень 1-4 Тиждень українознавства у початковій школі Класоводи
2-й тиждень 10-11 Конкурси«Замість ялинки-букет», «Замість ялинки -гілка» Педагог-організатор
09.12. 2017 8-10 Випуск шкільної газети «Ми пишаємося тим, що ми - українці», до дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Прес-центр школи
3-й тиждень 7-9 Виховний захід - віртуальна подорож «Історія, якою ми пишаємось» Класні керівники 7-9 класів
3-й тиждень 1-6 Конкурс новорічних композицій Класні керівники
3-4 й тиждень 1-7 Конкурс «Прикрасимо школу своїми руками», виготовлення новорічних прикрас. Класні керівники, керівники гуртків.
Тематичний період «В країну знань незвідана дорога»
Мета: Розвивати інтерес до навчання, предметів шкільної програми; формувати потребу в набутті знань, як необхідної умови життєдіяльності у сучасному світі; спрямовувати зусилля особистості на розкриття природних здібностей, розвивати інтелект; формувати духовність, задовольняти індивідуальні запити учнів; виявляти обдарованих дітей; допомагати учням в оволодінні науковими знаннями
Січень – місячник родинно-сімейного виховання
Ціннісне ставлення до сім’ї 1-2-й тиждень 5-9 Змагання з футболу, волейболу, баскетболу Керівники спортивних секцій
3-й тиждень 1-5 Бібліотечний фестиваль «Мама, тато, я – читаюча сім’я»
4-й тиждень 5-11 Проведення профілактичних рейдів «Урок»
2-й тиждень 1-7 Усний журнал «Історія моєї сім’ї в історії держави»
4-й тиждень 1-11 Батьківський лекторій «Правові механізми захисту дітей та родини. Зустріч з юристом.»
4-й тиждень 5-11 Виховні години по толерантності «Живи, твори, добро звершай» Класні керівники 5-11 класів
4-й тиждень 9-10 Профорієнтаційні дослідження «Професія моєї мрії» Практичний психолог
Ціннісне ставлення до природи 2-3-й тижні 2-7 Районний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»
2-4-й тижні 1-5 Екологічна акція «Допоможемо зимуючим птахам»
2-4-й тижні Трудові десанти «Наш двір – наша турбота»
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 1-й тиждень 1-8 Конкурсно-розважальна програма «Різдвяні зустрічі»
1-4 тижні 1-11 Проведення районного конкурсу колядок і щедрівок Класні керівники 1-11 класів
3-й тиждень 1-4 Рольові інсценізації «Ілюструємо казку»
4-й тиждень 5-11 Конкурс малюнків «Мій біль Афганістан» Учитель малювання
Ціннісне ставлення до суспільства і держави 1-й тиждень 1-11 Вітання воїнів АТО та їх сімей зі святами Класні керівники 1-11 класів
2-й тиждень МО класних керівників «Учнівське самоврядування школи як допомога в роботі класного керівника»
3-й тиждень 5-11 Засідання комісії з контролю відвідування уроків учнями школи Орган учнівського самоврядування «Лідер»
21.01 9-11 Учнівська конференція «Гіркі сторінки історії народу» (до Міжнародного дня пам’яті Голокосту – 21.01.) Класні керівники, ЗДВР, вчителі історії.
29.01. 8-11 Усний журнал «Квіти у полі, там де Крути…»- до дня пам’яті героїв битви під Крутами Учитель історії
22.01 5-11 Усний журнал «День соборності України» Педагог-організатор
4-й тиждень 8-11 Зустріч з працівниками сектора Києво-Святошинської ювенальної превенції «Наркоманія та алкоголь серед молоді» ЗДВР,
Лютий – місячник «Українські обереги»
Ціннісне ставлення до себе 1-й тиждень 2-7 Бесіда лікаря «Туберкульоз – чума 21 століття» Шкільна медична сестра, лікарі Шпитьківської лікарні.
2-й тиждень 7-8 День спонтанного прояву доброти.
19.02 1-11 Усний журнал «Мова, оспівана в піснях» (до Дня рідної мови – 21.02.) Учителі української мови та літератури
Ціннісне ставлення до сім’ї 1-й тиждень 1-11 Батьківські збори «Умови успішного виховання дітей у родині» Класні керівники 1-11 класів
3-й тиждень 1-11 Тематичні виховні години «Обереги материнства», «Ми з того краю, де сопілка грає» Класні керівники 1-11 класів
Ціннісне ставлення до праці 1-4-й тиждень 7-11 Профорієнтаційні екскурсії до навчальних закладів м. Києва Класні керівники 7-11 класів
2-3-й тиждень 8-11 Профорієнтаційні психологічні години «Діагностика своїх можливостей» Практичний психолог
Ціннісне ставлення до природи 1-й тиждень 1-6 Екскурсії до планетарію, музею природи Класні керівники 1-6 класів
4-й тиждень 1-4 Години спілкування «Допоможемо природі» Учителі початкових класів
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 1-й тиждень 1-11 Фотоколаж «Мій край –моя історія жива» Педагог-організатор
15.02 1-11 Тематична лінійка до дня вшанування пам’яті загиблих на території інших держав «Ціна чужої війни» Класні керівники
1-4 тижні 1-11 Культпоходи до театрів м. Києва. Класні керівники 1-11 класів
Протягом 14-16.02.19 1-11 «Любов дала життя і рух і силу»- розважальна програма Класні керівники 9-11 класів
Ціннісне ставлення до суспільства і держави 20.02. 1-11 Вернісаж учнівської творчості «Чарівний світ мистецтва» Педагог-організатор
Протягом місяця 1-11 Конкурс юних поетів та письменників Класні керівники
1-й тиждень 8-11 «Патріотизм – потреба України, кожного українця» - година спілкування Класні керівники
1-й тиждень 1-11 Інформаційно-пізнавальна година «Історія виникнення книги» (в рамках Всеукраїнської акції «Живи, книго!») Бібліотекар школи
2-й тиждень 1-11 Районний етап пісенного конкурсу виконавців сучасної пісні «Калиновий дзвін» Вчитель музики
2-й тиждень Батьківський лекторій «Дитина і сучасні ЗМІ» Психолог школи
3-й тиждень 8-9 Круглий стіл з працівниками служби у справах дітей Києво-Святошинського району «Чи знаєш ти свої обов’язки?» (в рамках проекту «Школа дружня до дитини») Соціальний педагог
3-й тиждень 5-7 Зустріч з бійцями АТО. ЗДВР, класні керівники
4-й тиждень 5-11 Акція «Стоп насильству!»
Березень – місячник профорієнтації
Ціннісне ставлення до себе 1-й тиждень 9-11 Психологічна година «Подорож під назвою життя» Практичний психолог
12.03 – 16.03 5-9 Тиждень безпеки руху Вчитель з основ здоров’я, ЗДВР.
2-й тиждень 5-11 Участь у районній виставці – конкурсі декоративно-ужиткового мистецтва «Україна – рідний край» Керівник гуртка
3-й тиждень 5-9 Змагання з баскетболу, волейболу Керівники секцій
Ціннісне ставлення до сім’ї 1-й тиждень 1-11 Святковий концерт до Міжнародного жіночого дня ЗДВР, педагоги-організатори
1-й тиждень 1-11 Шевченківські дні (за окремим планом) Учителі української мови та літератури
2-й тиждень 1-4 Операція «Сюрприз для мами», виготовлення подарунків своїми руками. Класоводи.
Ціннісне ставлення до праці 1-й тиждень 7 – 11 Години спілкування з профорієнтації: - 7 клас: «Коли робота приносить радість» - 8 клас: «Ти і ринок праці» - 9-10 класи: «Трудові канікули» - 11 клас: «Держава потребує професіоналів» Класні керівники 7-11 класів
2-й тиждень 1-6 Бібліотечні уроки «Бережи книгу!» Класні керівники
4-й тиждень 5-11 Екологічний десант «Зустрічаємо весну» Класні керівники
Ціннісне ставлення до природи 2-й тиждень 1-7 Конкурс – виставка дитячого малюнка «Природа очима дітей» Вчитель образотворчого мистецтва
22.03 5-7 Випуск листівки «День охорони водних ресурсів» Класні керівники
4-й тиждень 2-6 Конкурс на кращу шпаківню «Подаруй птахам будинок» Гуртківці
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 2-й тиждень 1-7 Участь у конкурсі дитячого малюнку «Зоологічна галерея » Вчитель образотворчого мистецтва
3-й тиждень 1-8 Тиждень дитячої книги та музики (за окремим планом) Вчитель музики
Ціннісне ставлення до суспільства і держави 1-й тиждень 5-11 Тиждень української мови та літератури «Рідна мово, ти квітуєш пелюстками слова!» (за окремим планом) Учителі української мови та літератури
2-й тиждень Батьківський лекторій «Книга в родині. Що і як читають діти. Новинки літератури» Класні керівники
3-й тиждень 9-11 Зустріч із військовослужбовцями, курсантами військових навчальних закладів, бійцями АТО ЗДВР, класні керівники
17.03 6-11 Тематична лінійка до всесвітнього Дня Землі «Земля - наш спільний дім», виступ агітбригади. ЗДВР
17.03 1-5 Конкурс малюнків «Я малюю Мою Землю» Вчитель образотворчого мистецтва
4-й тиждень 5-11 Тематичні години спілкування Класні керівники 5-11 класів
4-й тиждень 10-11 Круглий стіл «Незабутні сторінки історії» (до роковин початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Другої світової війни) Вчитель історії
Квітень – екологічний місячник
Ціннісне ставлення до себе 1-й тиждень 5-11 Екологічна акція «Дні здоров'я». Всесвітній День здоров'я. Класні керівники
2-й тиждень 5-11 Рейд – перевірка «Урок» ЗДВР, орган учнівського самоврядування «Лідер»
2-й тиждень 11 Психологічні години «Психологічна підготовка до ЗНО. Профілактика стресів» Практичний психолог
2-й тиждень 9-10 Випуск шкільної газети, присвяченої Міжнародному дню авіації та космонавтики (12.04.) Вчитель астрономії
3-й тиждень 5-10 Всесвітній день здоров’я «Циферблат життя - здоров’я», проведення ігрової програми Педагоги-організатори
Ціннісне ставлення до сім’ї 1-й тиждень 1-11 Батьківський лекторій «Фактори, що впливають на психологічний дискомфорт школяра. Їх усунення» Практичний психолог
12.05.18 1-11 «Вона любов, вона печаль і втіха»-свято матері Класні керівники
1-4-й тижні 5-11 Заходи з упорядкування шкільної території Класні керівники
4-й тиждень 1-11 Екологічна акція «Весну зустрічай!» Класні керівники
Ціннісне ставлення до природи 01.04. Випуск листівки «1 квітня – День птахів» Класні керівники
2-й тиждень 1-4 Районні акції до Всеукраїнського тижня охорони навколишнього середовища та дня Землі «День довкілля», «До чистих джерел», «Зробимо Україну чистою» Класні керівники
3-й тиждень 9-11 Тематичний захід «Чорнобильська катастрофа – катастрофа віку» Вчитель історії
26.04.18 5-11 Конкурс плакатів «Гірчить Чорнобиль крізь роки» Класні керівники
22.04. 5-11 Випуск листівки «Сьогодні – День Землі» Класні керівники
26.04. 8-11 День пам'яті річниці аварії на ЧАЕС «Дзвони Чорнобиля» Класні керівники
24.04.18 1-11 День довкілля «Нехай земля квітує всюди»- конкурс проектів Класні керівники
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 1-4-й тиждень 1-4 Відвідування Музею природи Учителі початкової школи
2-й тижде 1-7 Конкурс – виставка писанок і вишиванок «Писанкове мереживо» Вчитель трудового навчання
3-й тиждень 1-11 Конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» Класні керівники
3-й тиждень 1-9 Години спілкування «Збережемо планету чистою» Класні керівники 1-9 класів
Ціннісне ставлення до суспільства і держави 1-й тиждень 8-11 Засідання клубу «Право» за темою «Дитинство без насильства» Вчитель правознавства
1-й тиждень 6-11 Урок мужності «Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов приходить свято Перемоги» Класні керівники
1-й тиждень 5-7 Бесіда «Як не стати жертвою злочину» Практичний психолог
2-й тиждень 8-10 Екскурсії до меморіалів, покладання квітів Класні керівники
2-й тиждень 1-11 МО класних керівників «Виховна година – спрямована допомога учителю на формування в учнів здорового способу життя» Класні керівники
3-й тиждень 10-11 Підготовка до козацько – спортивної гри «Джура» Учитель предмету «Захист Вітчизни»
3-й тиждень 9-11 Участь у спортивних змаганнях «Патріот» Вчитель фізичної культури
4-й тиждень 8-11 Учнівська конференція «Збережемо пам'ять про подвиг» Класні керівники
4-й тиждень 8-11 Зустріч з воїнами АТО ЗДВР, класні керівники
4-й тиждень 5-9 Конкурс творчих робіт «Місто мого дитинства» Класні керівники
Травень – місячник безпеки життєдіяльності дітей
Ціннісне ставлення до себе 2-й тиждень 8-10 Бесіда лікаря «Засоби та методи запобігання ВІЛ/СНІДу та ІПСШ» (в рамках проекту «Школа дружня до дитини») Шкільний лікар
2-й тиждень 1-11 Тиждень безпеки життєдіяльності та охорони праці «Безпека – це мета, а безпека життєдіяльності – засоби, шляхи, методи її досягнення» Класні керівники
3-й тиждень 9,11 Психологічна підготовка до ДПА та ЗНО. Профілактика стресів. Практичний психолог
31.05. 9 Випуск листівки «Всесвітній день без тютюну» ЗДВР
1-й тиждень 1-11 Заходи до Міжнародного Дня матері (08.05.) (виховні години, зустріч з працівниками міського Центру планування сім'ї, Клініки дружньої до молоді) Класні керівники 1-11 класів
15.05. 1-9 Заходи до Міжнародного Дня родини (15.05.) Класні керівники
2-й тиждень 1-10 Бесіда з батьками «Незабаром літо» Класні керівники 1-10 класів
3-й тиждень 1-11 Акція «Приберемо подвір’я школи. Затишок» Учитель праці
12.05 1-11 «Вона любов, вона печаль і втіха»-свято матері Класні керівники
21.05. 1-11 Відзначення Дня вишиванки Класні керівники
Ціннісне ставлення до праці 2-й тиждень 1-11 Тиждень фізичної культури «Здоровий дух створює здорове тіло» Вчителі фізкультури
3-4-й тижні 1-10 Організація шкільних загонів відпочинку «Ось і літечко красне…» Класні керівники 1-10 класів
Ціннісне ставлення до природи 1-4-й тижні 5-11 Операція «Зелена весна - 2018» Класні керівники
2-й тиждень 2-7 Конкурс учнівських поробок «Весняний букет» Класні керівник
3-й тиждень 1-5 Конкурс малюнку на асфальті «Дитинство – це я і ти!» Вчитель образотворчого мистецтва
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 1-4-й тижні 1-10 Екскурсії містами Київщини Класні керівники 1-10 класів
24.05. 5-10 Випуск стіннівки «День слов'янської писемності і культури» Учителі української мови та літератури
30.05. 1-11 Свято Останнього дзвоника ЗДВР
1-й тиждень 1-11 Конкурс малюнку на асфальті «Моя рідненька Україно!» Класні керівники 1-11 класів
1-й тиждень 9-11 Шкільна спартакіада Вчителі фізкультури
2-й тиждень 5-10 Фестиваль «Зоряне сяйво країн Європи» (до Дня Європи в Україні – 15.05.) ЗДВР, класні керівники
3-й тиждень 5-11 Виховні години по толерантності «Особливості національних зразків моральності» Класні керівники 5-11 класів
Червень – серпень «Зустрічаймо літо!»
Ціннісне ставлення до себе 1-2-й тижні червня 5-10 Лекції з профілактики наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму та пропаганди здорового способу життя «Від пияцтва до злочину – один крок» Класні керівники 5-10 класів
01.06. 1-6 Участь у заходах до Дня захисту дітей Класні керівники 1-6 класів
25.06 11 Свято Випускного вечора ЗДВР, класний керівник
Ціннісне ставлення до сім’ї 1-3-й тижні червня 1-10 Робота шкільного оздоровчого табору відпочинку «Сонечко»
1-3-й тижні червня 1-10 Бесіди – зустрічі учителів з батьками та учнями «Безпека життєдіяльності у літній період» Класні керівники 1-10 класів
Ціннісне ставлення до праці 1-3-й тижні червня 1-10 Заходи з упорядкування шкільної території та класних кабінетів Класні керівники
1-2-й тижні червня 7-8 Екскурсії на виробництво та професійно-технічних училищ Класні керівники 7-8 класів
Ціннісне ставлення до природи 1-3-й тижні червня 1-8 Екскурсії до ботанічного саду м. Києва, Класні керівники 1-8 класів
серпень 1-11 Підготовка до свята Першого Дзвоника ЗДВР, педагоги- організатори, класні керівники
28.06. 1-10 Заходи до Дня Конституції Класні керівники
24.08. 8-9 Участь у святкуванні Дня незалежності
23.08. 7-11 Участь у заходах до Дня Державного прапора України
Кiлькiсть переглядiв: 250

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.