Підписатися на RSS

Методичне об’єднання вчителів початкових класів

Методичні рекомендації щодо викладання предметів у початковій школі на 2018-2019 н.р.wym-1536422002186

Проблемне питання

Розвиток інтелектуальних

та творчих здібностей

учнів в процесі особистісно

орієнтованого навчання

Керівник : Сенич В.В.

2018 – 2019 н.р.

Продовжуючи роботу по реалізації поставлених завдань початкової школи – забезпечення високої якості навчання і виховання, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів початкових класів в процесі особистісно орієнтованого навчання, методичне об’єднання вчителів початкових класів визначило такі завдання над якими буде працювати протягом нового 2018 – 2019 н. р.

1. Продовжити вивчення і використання в своїй роботі сучасні досягнення психології, педагогіки, новітніх технологій та передового педагогічного досвіду.

2. Розвивати ініціативу, творчий потенціал, новаторські пошуки вчителів, впроваджувати перспективні новітні технології.

3. Використовуючи різноманітні форми, методи, сучасні технології, розвивати інтелектуальні та творчі здібності кожної дитини.

4. Проводити засідання круглого столу, педконсиліуми, семінари – практикуми з метою обміну досвідом роботи.

5. Поповнення шкільного банку науково – методичних ідей, пропозицій, інновацій.

6. Обговорення відкритих уроків, творчих звітів учителів, що атестуються.

7. Систематично працювати над поновленням та поповненням цікавого навчального матеріалу, унаочнення.

8. Провести тиждень молодшого школяра з метою роз ширення творчої діяльності учнів в процесі навчання, а також і в позаурочний час.

Тематика засідань методичне об’єднання

вчителів початкових класів на 2018 – 2019 н. р.

Теми засідань

Хто відповідає

Термін виконання

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Тема 1

Аналіз навчально-виховної роботи за 2017-2018 н.р. Завдання на 2018-2019 н.р.

Державний стандарт початкової загальної освіти в життя.

Ознайомлення з листом МОН України від 28.01.2014 №1/9-72 “Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань”

Ознайомлення з листом МОН України від 16.06.2014 №1/9-319 “Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності”

Ознайомлення з листом МОН України від 11.06.2014 №1/9-303 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2018-2019 н.р.

Ознайомлення з листом МОН України від 25.07.2014 №1/9-376 “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2018-2019 н.р.”

Ознайомлення з листом МОН України від 2014 № “Щодо використання робочих зошитів у початковій школі”.

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів” ( Додатки до листа МОН України від 01.07.2014р. № 1/9-343).

Особливості роботи за новими підручниками для учнів 3 класу.

Обговорення і затвердження плану роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів, ШМВ, творчої групи “Азбука проектної діяльності”

Рекомендації вчителям щодо складання плану виховної роботи.

Єдиний орфографічний режим у навчанні початкових класів.

Огляд методичної літератури для початкових класів.

Підготовка до першого уроку.Федоренко О.В.

Федоренко О.В.

Трофименко С.В.

Трофименко С.В.

Трофименко С.В.

Трофименко С.В.Трофименко С.В.

Трофименко С.В.

Трофименко С.В.

Федоренко О.В.Грищенко О.І.

Трофименко С.В.

Артюх Л.І.


Трофименко С.В.

Серпень

Теми засідань

Хто відповідає

Термін виконання1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тема 2

Наступність класовода та класного керівника.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів.

Наступність класовода та класного керівника. Адаптація учнів до навчання в 5 класі.

Соціально – психологічні аспекти навчання дітей у 5 класі.

Про індивідуальну роботу з обдарованими дітьми.

Підготовка до конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.

Організація спільної виставки дитячих робіт вихованців дитсадка та учнів початкової школи до Дня села.

Рекомендації до плану виховної роботи. Про патріотичне виховання учнів.

Трофименко С.В.

Вчителі 4 класів

Маліновська Т.М. та Федоренко О.В.

Вчителі 5 кл.

Бубон Р.І.

та Грищенко О.І.

Соціальний педагог Грищенко О.М.

Шкільний психолог Подлевська О.В..

Трофименко С.В

Трофименко С.В

Вихователі дитсадка

Вчителі початкових класів.

Грищенко О.І.

Жовтень

Теми засідань

Хто відповідає

Термін виконання

1.

2.

3.

4.

5.

Тема 3

Активізація інтерактивних способів взаємодії вчителя та учнів на уроках.

Інтерактивні способи взаємодії вчителя та учнів у процесі навчання з використанням новітніх технологій на уроках музики та образотворчого мистецтва.

Фестиваль педагогічних ідей. Відкриті уроки вчителів початкових класів з використанням новітніх технологій.

Довідка про ведення класних журналів в початкових класах.

Огляд методичних та педагогічних новин.

Проведення Днів відкритих дверей в дошкільному закладі та в школі для батьків дітей старшого дошкільного віку, вихователів та вчителів.

Федоренко О.В.

Вчителі початкових класів

Трофименко С.В

Федоренко О.В.

Адміністрація дитсадка та школи

Листопад

Теми засідань

Хто відповідає

Термін виконання

І.

1.

2.

3.

4.

ІІ.

1.

2.

3.

Тема 4

Особливості педагогічної адаптації дітей 6 – 7 років до навчання в школі.

Створення умов для успішної адаптації першокласників до навчання в школі.

Особливості психічних процесів у дитини шестирічного віку, її пам’ять, увага, кон-такти з однолітками.

Аналіз стану здоров’я учнів перших класів. Хронічні захворювання дітей, диспансерний облік.

Проведення екскурсії вихованців старшого дошкільного віку у школу.

Підсумки навчально – виховного процесу за перший семестр

Результати навчальної діяльності учнів: контрольні роботи з математики, україн-ської мови; навички читання.

Аналіз перевірки зошитів з математики та української мови з метою виявлення вико -нання єдиного орфографічного режиму.

(Довідка)

Довідка про стан ведення класних журналів.

Маліновська Т. М. та Федоренко О.В.

Грищенко О.М.

Медична сестра

Трофименко С.В. вихователі дитсадка

Трофименко С.В

Трофименко С.В

Трофименко С.В

Січень

Зимові канікули

Теми засідань

Хто відповідає

Термін виконання

1.

2.

3.

4.

5.

Тема 5

Вивчення стану викладання трудового навчання в 2 – 3 класах

Творчий звіт вчителів, що атестуються.

Ознайомлення з додатком до листа МОН, від 06.02.2008 р. №1/9 – 61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної прак-тики учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

Принципи роботи з невстигаючими учнями.

Аналіз роботи вчителів над обраними методичними проблемами.

Трофименко С.В

Васьковська Т.М. та Грищенко Л.П.

Трофименко С.В

Трофименко С.В

Трофименко С.В

Лютий

Теми засідань

Хто відповідає

Термін виконання

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема 6

Проектна діяльність в початковій школі

Навчальні проекти на уроці молодшого школяра.

Позакласні проекти як метод розвитку творчості особистості.

Тиждень молодшого школяра « Руки малі, та до роботи вдалі».

Ознайомлення з Наказом про вивчення зайнятості учнів 1 – 4 класів на групі продовженого дня.

Залучення вихователів та дітей старшого дошкільного віку до участі у спільних проектах.

Методичні рекомендації щодо проведення ДПА в 4 класах.

Федоренко О.В.

Трофименко С.В

Федоренко О.В

.

Наказ

Трофименко С.В

Трофименко С.В

Березень

Теми засідань

Хто відповідає

Термін виконання

І.

1.

2.

3.

4.

5.

ІІ.

1.

2.

ІІІ.

1.

2.

3.

4.

5.

Тема 7

Спільна освітня діяльність та забезпечення наступності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу з формування особистості дитини.

Відвідування вчителями занять у старшій групі дитячого садка. Відвідування вихо-вателями уроків у початковій школі.

Педагогічний консиліум вчителів і вихова -телів з метою ознайомлення з дитячим ко -лективом майбутніх першокласників.

Відвідування дошкільнятами свята «Прощання з Букварем».

Проведення зборів батьків майбутніх першокласників.

Анкетування батьків майбутніх першоклас -ників з питань підготовки дітей до школи.

Наступність в роботі початкової та середньої ланки загальноосвітньої школи.

Виступ шкільного психолога.

Відвідування уроків у 4 – х класах вчителями – предметниками.

Підсумки практичної діяльності вчителів початкових класів.

Результативність роботи з обдарованими дітьми.

Аналіз перевірки зошитів з української мови та математики з метою виявлення виконан -ня єдиного орфографічного режиму (Довідка)

Аналіз річних контрольних робіт з матема -тики та української мови у 2 – 3 класах.

Державна підсумкова атестація в 4 – х кла -сах.

Довідка про стан ведення класних журналів в початковій школі.

Вишняк Г.С. та Сенич В.В.

Трофименко С.В.

Федоренко О.В.

Маліновська Т.М.

Вишняк Г.С. та Сенич В.В.

Грищенко О.М.

Грищенко О.М.

Вчителі 5 – х класів.

Трофименко С.В.

Трофименко С.В.

Трофименко С.В.

Трофименко С.В.

Трофименко С.В

Травень

Результати ІІ етапу XV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика
УченьКласЗагальна кількість учасниківВчительКількість балів за І місцеКількість набраних балівМісце
Литвинчук Анна-Марія27 учнівМазур А.П.3011,517
Мельникова Ірина33 учніСенич В.В.29,51117
Кiлькiсть переглядiв: 1470

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.