Підписатися на RSS

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШПИТЬКІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ. 2017 – 2018 навчальний рік

У своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу.

Головними завданнями та основними напрямами роботи школи у 2017-20178 навчальному році були:

- виховання учнів у дусі національно-патріотичного спрямування і створення умов для забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти;
- створення умов для реалізації індивідуальних творчих потреб;
- виявлення та підтримка, розвиток здібних дітей;
- удосконалення системи роботи з професійної орієнтації учнів;
- формуванняч предметних компетентностей з метою належної підготовки до участі у ЗНО;
- професійний розвиток педагогів.

І. Характеристика навчального закладу.

1.1. Стан і розвиток шкільної мережі.

Станом на 01.09.2017 року в школі навчалося 585 учнів в 26 класах; з них у:

1 – 4 класах - 278 учнів - 12 класів;
5 – 9 класах - 276 учнів - 10 класів;
10 – 11 класах - 36 учнів - 2 класи.

Середня наповнюваність учнів у класах така:

1 – 4 класи - 22,8 учнів;
5 – 9 класи - 27.6 учнів;
10 – 11 класи - 18 учнів.
По школі - 24.4 учнів.

Протягом ряду років контингент школи залишався стабільним, а за останні роки кількість учнів, які навчаються в школі збільшується.

2016 – 2017 н.р. – 585 учні;
2015 – 2016 н.р. – 578 учнів;
2014 – 2015 н.р. - 562 учні;
2013 – 2014 н.р. – 543 учні;
2012 – 2013 н.р. - 531 учень.

Кількісний показник набору учнів до 1 класу:

2017 – 2018 н.р. – 76 учнів - 3 класи;
2016 – 2017 н.р. – 63 учні - 3 класи;
2015 – 2016 н.р. – 67 учнів - 3 класи;
2014 – 2015 н.р. – 78 учнів - 3 класи
2013 – 2014 н.р. – 68 учнів - 3 класи.

Кількісний показник набору до 10 класу:

2017 – 2018 н.р. – 36 учнів - 3 класи;

2016 – 2017 н.р. – 19 учнів - 1 клас;

2015 – 2016 н.р. – 17 учнів - 1 клас;

2014 – 2015 н.р. – 20 учнів - 1 клас

2013 – 2014 н.р. – 48 учнів - 2 класи.

Контингент учнів за місцем проживання:

1. с. Шпитьки – 320 учнів

2. с. Личанка – 102 учні

3. с. Петрушки – 64 учні

4. с. Лісне – 42 учні

5. с. Горбовичі - 14 учнів

6. с. Неграші - 22 учні

7. с. Мрія - 10 учнів

8. с. Осиково - 2 учні

9. с. Мила - 2 учні

10. с. Гурівщина - 1 учень

11. с. Лука - 1 учень

12. с. Бузова – 1 учень

Соціальний паспорт школи:

Діти-сироти 7
Діти-інваліди 8
Напівсироти 33
Діти, позбавлені батьківського піклування 10
Діти-переселенці 6
Багатодітні сім’ї 43
Діти, із сімей, батьки яких є учасниками АТО 27

ІІ. Кадрове забезпечення навчального закладу.

Кадрова політика навчального закладу будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти на новий зміст, структуру та термін навчання.

В минулому навчсальному році навчально-виховний процес забезпечували 40 вчителів та 2 вчителі-сумісники, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.

Кількісний склад учителів за кваліфікаційними категоріями:

Кількість педагогічних працівників 2016-2017 навчальний рік
Вища, «учитель-методист» 6 – 15%
Вища, «старший учитель» 12 – 30%
Вища кваліфікаційна кетегорія 26 – 65%
І кваліфікаційна категорія 2 – 5%
ІІ кваліфікаційна категорія 5 – 12,5%
Категорія «спеціаліст» 5 – 12,5%
Без категорії (середня освіта» 2 – 5%

Кількісний склад учителів за педагогічним стажем:

Кількість педагогічних працівників 2016-2017 навчальний рік
До 3-х років 4 – 10%
з 4 до 10 років 6 – 15%
з 11 до 20 років 4 – 10%
з 21 до 30 років 11 – 27,5%
з 31 до 40 років 11 – 27,5%
з 41 - до 50 років 4 – 10%

Кількісний склад учителів за віком:

Кількість педагогічних працівників 2016-2017 навчальний рік
До 30 років 4 – 10%
31 – 40 років 6 – 15%
41 – 50 років 14 – 35%
51 – 60 років 10 – 25%
61 і більше 6 – 15%

Підвищення рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводиться в закладі за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Атестація здійснювалась за планом. В ході атестації не мали місце випадки зниження кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи. У 2016-2017 навчальному році атестовано 11 учителів, з них:

- підвищили кваліфікаційну категорію - 3 учителі (Польовенко Л.Г., Стрелець Т.С., Мазур А.П.);

- підтвердили кваліфікаційну категорію - 8 вчителів (Мигрин Т.Ф., Фесич М.Ю., Башинський Л.Ф., Лєбєдєва О.С., Рекеда Т.І., Грищенко О.І., Грищенко О.М., Савенко Л.О.);

- встановлено педагогічне звання «учитель-методисти» - 3 вчителі (Мигрин Т.Ф., Грищенко О.М., Савенко Л.О.).

В 2017-2018 навчальному році атестації підлягають:

Бубон Р.І., Богата О.М., Неділько К.І., Маліновська Т.М., Терещук І.В., Вишняк Г.С., Стрелець Т.С. (ГПД), Чирко Т.Г., Кухарчук О.Ф..

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм і методів проходження курсів. В минулому навчальному році курсову перепідготовку пройшли 11 учителів, за планом в цьому році 11 вчителів (Богата О.М., Неділько К.І., Федоренко О.В., Савенко Л.О., Мазур А.П., Єрмоленко І.Є., Олефіренко В.В., Рекеда Т.І., Чирко Т.Г., Подлевська О.В., Пронько А.Д.).

Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання. Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою, відповідно до обраної теми; у системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: семінари різних рівнів, конференції, педагогічні ради, педагогічні читання.

ІІІ. Методична робота.

В 2016-2017 навчальному році методичну роботу в закладі було спрямовано на вирішення актальних завдань:

- реалізацію Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти; реалізацію науково-методичної теми району «Структурування науково-методичної діяльності освітян району з метою формування учителя коуча, фасилітатора,тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії учня», методичної теми школи «Взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу для забезпечення реалізації нових Державних стандартів освіти, створення позитивного іміджу навчального закладу»;

- забезпечення підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників;

- методичний супровід під час атестації вчителів;

- підтримка інноваційної діяльності вчителів.

З метою обміну досвідом проведені предметні тижні:

Молодшого школяра, української мови та літератури, суспільно-природничих наук, тиждень права.

Слід відзначити роботу МО вчителів початкової школим (кер. Сенич В.В.). Вчителі початківці провели відкриті заняття – уроки-проекти:

2-А - Вишняк Г.С. – «Тарасові слова – то правда жива»;

2-Б – Сенич В.В. – «Квіти – це поезія, квіти – це краса»;

2-В – Стрелець Т.С. – «Леся Українка – геніальна донька українського народу»;

3-А - Маліновька Т.М. – «Шевченко: життя і творчість поета»;

3-Б – Федоренко О.В. – «Що, де і коли і як назвали»;

3-В – Козюн Л.В. – «А вже весна, а вже красна».

В минулому навчальному році методичні об’єднання підготували матеріали на районну педагогічну виставку:

1. Формування літературної компетентності учнів на основі використання електронних освітніх ресурсів на уроках зарубіжної літератури в 6 класі.

Автор: Мигрин Т.Ф., вчитель зарубіжної літератури.

2. Формування географічної освіченості та компетентності учнів школи шляхом проблемного навчання.

Автор: Грищенко О.І., вчитель географії.

3. Системна інтеграція програмних продуктів Apple в освітній процес як один із засобів мотивації учнів у вивченні історії.

Автор: Грищенко О.М., вчитель історії.

4. Безпечний Інтернет. Просвітницька програма для учнів 10-11 класів, вчителів та батьків.

Автор: Грищенко О.М., практичний психолог.

5. Формування гендерної компетентності учнівської молоді. Корекційно-розвивальна програма.

Автор: Грищенко О.М., практичний психолог.

6. Формування математичної компетентності під час розв’язування компетентнісно зорієнтованих задач.

Автор: Савенко Л.О., вчитель початкових класів.

7. Нестандартні уроки читання в початкових класах.

Матеріали творчої групи вчителів початкових класів.

8. Проект «На заклик Вітчизни вони озвалися, пішли і віддали, що мали…»

Керівник проекту: Лєбєдєва О.С., вчитель історії, правознавства.

Адміністрація школи на належному рівні розв’язала проблему забезпечення вчителів загальнопедагогічною та фаховою літературою (всього кількість видань - 38 назв). У розпорядженні педагогічних працівників – вільни й доступ до мережі Інтернет у методичному кабінеті, кабінеті інформатики, в інших навчальних кабінетах.

ІV. Результати навчальних досягнень учнів.

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив спрямовував свої зусилля на покращення результатів успішності учнів. І минулий навчальний рік учні закінчили з такими результатами:

Результати навчально-виховної роботи за 2016-2017 навчальний рік.

Школа І ступеня

Класи/Рівні 3-А 3-Б 3-В 4-А 4-Б 4-В Всього
Високий 2 3 2 1 1 - 9 – 6,3%
Достатній 18 20 9 19 8 11 85 – 59,4%
Середній 9 7 7 8 8 6 45 – 31,5%
Початковий - - 1 - 1 2 4 – 2,8%

Школа ІІ ступеня

Класи/Рівні 5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б Всього
Високий 1 1 - 2 - 2 1 - 1 1 9 – 3,3%
Достатній 20 15 22 14 9 14 9 7 13 12 135– 8,9%
Середній 11 11 7 12 17 12 19 14 11 11 125-45,3%
Початковий - - - - - 2 - 3 1 1 7-2,5%

Школа ІІІ ступеня

Класи/Рівні 10 11 Всього
Високий - 2 2 – 5,6%
Достатній 7 7 14 – 38,9%
Середній 11 5 16 – 44,4%
Початковий 1 3 4 – 11,1%

Всього по 3 - 11 класах: (445 учнів); - 129 - не оцінено.

Високий рівень - 20 учнів - 4,4%

Достатній рівень - 234 учні - 51,4%

Середній рівень - 186 учнів - 40,9%

Початковий рівень - 15 учнів - 3,3%.

Якість знань по класах:

3 – 4 класи - 3-Б клас – 23 учні - 76,7%

4-А клас - 20 учнів - 71,4%

3-А клас - 20 учнів - 68,9%

3-В клас - 11 учнів - 57,9%

5 – 11 класи - 6-А клас - 22 учні - 75,9%

5-А клас - 21 учень - 65,6%

5-Б клас - 16 учнів - 59,3%

6 -Б клас - 16 учнів - 57,1%

7- Б клас - 16 учнів - 53,3%

9- А клас - 14 учнів - 53,8%

11 клас - 9 учнів - 52,9%.

Низька якість в класах (середній та початковий рівні)

4-Б клас - 9 учнів - 50%

8-Б клас - 17 учнів - 70,8%

8-А клас - 19 учнів - 65,5%

10 клас - 12 учнів - 63,2%.

Нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»:

3-А клас Качала Валентина Сівченко Крістіну
3-Б клас Броварську Єлизавету Сирош Катерину Чуфищук Софію
3-В клас Кузьменко Віру Півня Назара
4-А клас Фесич Марію
4-Б клас Панченко Кіру
5-А клас Жилко Дарію
5-Б клас Литвинчук Аннамарію
6-Б клас Сениш Катерину Мельникову Ірину
7-Б клас Панащук Софію Грищенко Маргариту
8-А клас Демківську Богдану

Всього: 3 – 4 класи - 9 учнів

5 – 11 класи - 7 учнів

Всього нагороджено Похвальними листами - 16 учнів.

Нагороджено Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» - 1 учень – Пінєвич Владислав ( з біології)

Вручено свідоцтво за курс базової загальної середньої освіти особливого зразка - 2 учням - Пантіну Олександру, Спасіченко Оксані.

Вручено атестат з відзнакою та нагороджено золотою медаллю

- Кобильчуку Микиті.

Випущено зі школи - 17 учнів 11 класу;

52 учні 9-их класів.

Результати ДПА

Початкова школа

Відповідно до п.3 Положення про Державну підсумкову атестацію учнів 4 – х класів з 11 по 18 травня 2017 року була проведена перевірка знань, умінь і навичок з української мови, літературного читання і математики.

Результати навчальних досягнень з української мови такі:

Рівень навчальних досягнень
Клас За списком Писали Високий Достатній Середній Початковий % якості знань
4-А 28 28 11-39,3% 11- 39,3% 6 – 21,4% - 78,6%
4– Б 18 18 3 – 16,7% 6- 33,3% 7- 38,9% 2- 11,1% 50%
4 - В 19 18 5 – 27,8% 8 – 44,4% 3 – 16,7% 2 - 11,1% 72,2%
Всього 65 64 19-29,7% 25-39 % 16-25% 4 -6,3% 68,7%

Якість знань з української мови в 4-х класах становить 68,7 %.

Результати навчальних досягнень учнів з літературного читання такі:

Рівень навчальних досягнень
Клас За списком Писали Високий Достатній Середній Початковий % якості знань
4 – А 28 28 18-64,3% 8- 28,6% 2 –71 % - 96, 8%
4 – Б 18 18 5 –27,8% 8- 444% 5- 27,8% - 69,6%
4 – В 19 18 6 -33,3% 6 – 33,3% 5 – 27,8% 1 – 5,5 % 66,6%
Всього 65 64 29-45,3% 22-34,4% 12-18,8% 1 – 1,5 % 79,7%

Якість знань учнів з читання 79,7 %.

Результати навчальних досягнень учнів з математики такі:

Рівень навчальних досягнень
Клас За списком Писали Високий Достатній Середній Початковий % якості знань
4 – А 28 28 16-57,2% 6- 21,4% 6- 21,4% - 78,6%
4 – Б 18 18 4 –22,2% 7- 389% 4- 22,2% 3 – 16,7% 76,2%
4 – В 19 18 8 – 44,4% 5 – 27,8% 3 – 16,7% 2 – 11,1% 72,2%
Всього 565 64 28-43,8% 18-28,1% 13-20,3% 5 -7,8% 72,9%

Якість знань з математики в 4-х класах становить 72,9 %.

9 класи

Українська мова

Клас Виконували роботу Рівні навчальних досягнень
Високий Достатній Середній Початковий
9-А 26 6 – 23,1% 9 – 34,6% 9 – 34,6 2 – 7,7%
9-Б 25 5 – 20% 9 – 36% 10 – 40% 1 – 4%
Всього 51 11 – 21,5% 18,35,3% 19 – 37,3% 3 – 5,9%

Математика

Клас Виконували роботу Рівні навчальних досягнень
Високий Достатній Середній Початковий
9-А 26 4 – 15,4% 5 – 19,2% 12 – 46,2% 5 – 19,2%
9-Б 25 1 – 4% 10 – 40% 10 – 40% 4 – 16%
Всього 51 5 – 9,8% 15 – 29,4% 22 – 43,2% 9 – 17,6%

Правознавство

Клас Виконували роботу Рівні навчальних досягнень
Високий Достатній Середній Початковий
9-А 26 6 - 23% 10 – 38,5% 10 – 38,5% -
9-Б 25 3 – 12% 11 – 44% 8 – 32% 3 – 12%
Всього 51 9 – 17,6% 21 – 41,2% 18 – 35,3% 3 – 5,9%

Результати проведення олімпіад, конкурсів.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів із навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році», відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 навчальному році», наказу відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 навчальному році» в школі було проведено предметні олімпіади з базових дисциплін за завданнями, розробленими шкільними методичними об’єднаннями даного профілю та погодженими з методичною радою школи. Переможці шкільного етапу брали участь у 14 олімпіадах ІІ(районного) рівня: з української мови і літератури, іноземної мови (англійської, німецької), математики, фізики, інформатики, біології, географії, історії, правознавства, інформаційних технологій, зарубіжної літератури, образотворчого мистецтва, хімії.

Не брали участі в олімпіадах районного рівня з: астрономії, екології, трудового навчання, економіки.

Результати участі учнів школи у ІІ(районному) етапі Всеукраїнських олімпіад.

№ п/п Навчальні предмети Кількість учасників Призові місця Інші місця П.І.П. вчителя
І ІІ ІІІ
1. Українська мова і література 4 - - 1 4,8,15 Бубон Р.І., Богата О.М., Одарич Л.Є.
2. Англійська мова 4 1 - 1 7,22 Григорчук С.М. Рудяшко З.В.
3. Німецька мова 3 - - 1 4,5 Неділько К.І.
4. Математика 5 - 1 - - Власенко О.В. Данилюк О.М.
5. Фізика 3 - - - 4,7,12 Башинський Л.Ф. Фесич М.Ю.
6. Інформатика 1 - 1 - - Фесич М.Ю.
7. Біологія 1 - 1 - - Дубас Л.В.
8. Географія 2 - - - 5,5 Грищенко О.І.
9. Історія 2 - - - 4,8 Грищенко О.М. Лєбєдєва О.С.
10. Правознавство 2 - - - 5,9 Лєбєдєва О.С.
11. Інформаційні технології 1 - - - 9 Башинський Л.Ф.
12. Зарубіжна література 3 - - 1 5,6 Мигрин Т.Ф. Одарич Л.Є.
13. Образотворче мистецтво 1 - 1 - - Подлевська О.В.
14. Хімія 3 - 1 - - Пінєвич О.А.
Всього учасників 35 1 5 4

Найактивнішими учасниками предметних олімпіад були:

1. Панащук Софія - 7-Б клас - учасник.

2. Спасіченко Оксана - 9-Б клас – учасник 6 олімпіад.

3. Демківська Богдана - 8-А клас - учасниця 4 олімпіад.

4. Кобильчук Микита - 11 клас - учасник 4 олімпіад.

5. Кучеренко Андрій - 10 клас - учасник 3 олімпіад.

6. Пінєвич Владислав - 11 клас - учасник 3 олімпіад.

Кількість призерів - 13; з таких предметів:

- українська мова і література, 3 місце (вч. Бубон Р.І.);

- математика, 2 місце (вч. Власенко О.В.);

- біологія, 2 місце (вч. Дубас Л.В.);

- інформатики, 2 місце (вч. Фесич М.Ю.);

- англійська мова. 1, 3 місця (вч. Григорчук С.М.);

- німецька мова, 3 місце (вч. Неділько К.І.);

- зарубіжна література, 3 місце (вч. Одарич Л.Є.);

- хімія, 2 місце (вч. Пінєвич О.А.);

- образотворче мистецтво, 2 місце (вч. Подлевська О.В.);

Результативність участі у навчальних конкурсах:

Назва навчального конкурсу Результативність
ХVІІ Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика Панащук Софія, учениця 7-Б класу - ІІ місце у ІІ (районному) етапі конкурсу
Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка . Спасіченко Оксана, учениця 9-Б класу - ІІІ місце у ІІ (районному) етапі Кобильчук Микита, учень 11 класу - ІІІ місце у ІІ (районному) етапі
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» Всеукраїнський рівень: Кобильчук Микита , учень 11 класу – диплом І ступеня Панащук Софію, учениця 7-Б класу, диплом ІІІ ступеня Кобильчук Анастасію, учениця 7-Б класу, диплом ІІІ ступеня Регіональний рівень Кучеренко Андрій, учень 10 класу, диплом І ступеня
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру – 2017 » Відмінний результат Фесич Марія, учениця 4-А класу Панащук Софія, учениця 7-Б класу
Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» Добрий результат Грищенко Маргарита , учениця 7-Б класу Тишенко Наталія , учениця 8-А класу Барабаш Олександр, учень 8-Б класу Карпінська Єлизавета, учениця 9-Акласу
Міжнародна природознавча гра «Геліантус – 2016»: Дипломи І ступеня: Халецький Артем, учень 2-В класу Цхай Богдан , учень 4-А класу Литвинчук Аннамарія, учениця 5-Б класу Дипломи ІІ ступеня: Дударко Дмитро, учень 9-А класу Пантін Олександр , учень 9-А класу.
Всеукраїнського конкурсу «Малюнок, лист, вірш про маму» Головатюк Ольга, учениця 8-А класу - ІІІ місце
Районний етап ІІ Міжнародного українсько-литовського конкурсу малюнків «Здай кров заради життя» Переможець конкурсу Грищенко Софія, учениця 9-Б класу.
Всеукраїнської акції «Годівничка» Колектив школи під керівництвом Пінєвича О.А., Дубас Л.В. - переможець районного етапу
Районний етап природоохоронної акції «Птах року» Колектив школи під керівництвом Пінєвича О.А., Дубас Л.В. - ІІ місце
Районні змагання «Старти надій» серед учнів 7 класів Колектив школи під керівництвом вчителя фізичної культури Пронька А.Д. – ІІ місце
Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотичної гра «Джура» Команда школи «Золота булава» під керівництвом вчителя фізичної культури Пронька А.Д. – високі показники у районному етапі гри

Відповідно до Положення про «Учень року – 2017» та на підставі спільного рішення педагогічної ради школи (протокол № 4 від 24.05.2017 року), органу учнівського самоврядування «Лідер» переможцями конкурсу визнано:

- в номінації «Початкова школа» – ученицю 4-А класу Фесич Марію;

- в номінації «5 – 8 класи» – ученицю 7-Б класу Панащук Софію;

- в номінації «9 – 11 класи» - ученицю 9-Б класу Спасіченко Оксану.

Стипендію голови районної державної адміністрації в 2016-2017 навчальному році отримували:

- Жилка Дар’я, учениця 5-А класу;

- Панащук Софія, учениця 7-Б класу;

- Кобильчук Микита, учень 11 класу.

В 2016-2017 навчальному році з метою проведення профорієнтаційної роботи вчителями школи були проведені такі екскурсії:

Місце проведення екскурсії Клас Вчитель
Іграшкова фабрика в с.Клавдієво 1-Б, 2-Б Мазур А.П., Сенич В.В.
Підприємство «Чиста вода» 2-В, 3-В Стрелець Т.С., Козюн Л.В.
Київський планетарій 4-А, 4-Б, 4-В Савенко Л.О., Терещук І.В., Васьковська Т.М.
Музей води Київський академічний театр ляльок 5-А Богата О.М.
Музей під відкритим небом в с.Пирогово Музей іграшки Зоологічний музей Ботанічний сад 6-А Дубас Л.В.
Музей іграшки 6-Б Чирко Т.Г.
Музей космонавтики м. Житомир 7-А, 7-Б Бубон Р.І., Грищенко О.І.
Екскурсія в м.Яремчу 7-А, 7-Б Грищенко О.І., Чирко Т.Г.
До приватної оранжереї в с.Рожни 7-Б, 8-Б. 9-Б Пінєвич О.А.
Музей «Дерево життя українського народу» с Ходосівка 9-А Лєбєдєва О.С.
Київський національний університет культури і мистецтв 9 – 10 класи Лєбєдєва О.С.
Київський академічний молодіжний театр 8 – 10 класи Одарич Л.Є., Лєбєдєва О.С.
Київський театр російської драми 9 – 10 класи Одарич Л.Є., Лєбєдєва О.С.
Київський дельфінарій 2 – 7 класи Сенич В.В., Терещук І.В., Чирко Т.Г.. Грищенко О.І.

Фінансова та господарська діяльність школи

№№ п/п Види робіт Залучені кошти
1. Капітальний ремонт даху Відділ освіти
2. Промивка вентиляційної системи Відділ освіти
3. Придбання комплекту шкільних меблів Відділ освіти
4. Обладнання питних фонтанчиків Відділ освіти
5. Придбання комплекту меблів для кабінету фізики Відділ освіти
6. Встановлення фільтрів на воду Відділ освіти
7. Придбання сантехніки Відділ освіти
8. Придбання матеріалів для проведення косметичного ремонту коридорів, їдальні Відділ освіти
9. Вирізка аварійних дерев Сільська рада
10. Ремонт спортивної зали Сільська рада
11. Косметичні ремонти навчальних кабінетів Батьківські кошти

Питання, що потребують подальшого розв’язання:

- підвищення якості освітніх посліг;

- підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

- створення цілісної системи моніторингу НВП;

- активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

- недостатня результативність ЗНО;

- покращення матеріально-технічної бази закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 861

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.